BASAHIN AT UNAWAIN

Alinsunod sa programang pagbabakuna na inilunsad ng ating pamahalaan kontra Covid-19, ang mga sumusunod ay ang mga dokumento na kinakailangang dalhin upang mapatunayang kabilang sa mga priyoridad na grupo.

  • Any Government Issued ID, School ID, any valid proof of identification

Mga karagdagang dokumento na kinakailangang dalhin base sa priyoridad:

  • A1 - Workers in Frontline Health Services : Company ID o PRC ID kung isang Health Care Worker
  • A2 - Senior Citizens : OSCA ID
  • A3 - Adult with Comorbidity : Medical Abstract/Prescription or basyo ng gamot
  • Age Group 12-17 with Comorbidity : Medical Certificate ukol sa inyong sakit
  • A4 - Frontline personnel in essential sectors, including uniformed personnel: Company ID and Employment Certificate
  • A5 - Indigent Population : Certificate of Indigency

Ang mga dokumentong nabanggit ay kinakailangan dalhin at ipakita sa "Bakuna Site", Ang hindi pagdadala at pagpapakita ng kinakailangang dokumento ay magreresulta sa pagkaantala ng inyong pagpapabakuna.

Kayo ay kokontakin ng awtorisadong kawani ng City Health Office para sa inyong "schedule" matapos ma verify ang inyong registration, kinakailangan na sagutin ang "text message" ng buong pangalan ng taong babakunahan upang makonsiderang kayo ay makakapunta sa naitakdang "schedule", ang hindi pagsagot sa "text message" bago ang tinakdang "Due Date" ay ikokonsiderang pagtanggi na makapunta sa inyong "Schedule" at pipili muli sa listahan ng mga gustong magpabakuna kapalit ng inyong slot

Pumunta sa Gapo LVOC Communication City Health Office FB Page para sa karagdagang impormasyon. Maari din makipag-ugnayan sa inyong Barangay Health Center para sa mga katanungan.

Maraming Salamat Po!